درباره ما

دکتر سیدحسین اسلامی

دکتر سیدحسین اسلامی

صاحب امتیاز نشریه بهبد

دکتر الهام شاه حسینی

سردبیر نشریه بهبد

-----------

دکتر فاطمه خضری

دبیر بخش تناسب اندام

---


سرکار خانم وید احمدخانبیگی

دبیر بخش روانشناسی

---


---

سرکار خانم دکتر شهرزاد خلج افشار

دبیر بخش بهداشت و سلامت

---

آقای دکتر احمدرضا ربیعی فر

دبیر بخش اطفال

---


خانم ناهید ختایی

دبیر بخش خبر 


---

خانم زهرا اوویسی

دبیر بخش سبک زندگی


نشریه اختصاصی بهبد