نکات مهم برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های ویروسی در نانوایی

نکات مهم برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های ویروسی در نانوایی

  • آگاهی کارکنان نسبت به علائم بیماری (سرفه،‌تب، تنگی نفس)
  • عدم حضور کارکنان دارای علائم بیماری در نانوایی
  • جلوگیری از ورود افراد متفرقه به کارگاه نانوایی
  • استفاده از ماسک ، دستکش و کلاه مناسب توسط کارکنان
  • شست و شوی مکرر دست‌ها هر نیم ساعت یک بار
  • به کارگیری یک فرد مجزا برای دریافت پول و کارت
  • خودداری از تبادل پول نقد تا حد امکان
  • حفظ فاصله یک متری بین مشتریان از یکدیگر و رعایت بهداشت فردی
  • استحمام روزانه کارکنان و شست و شوی روزانه لباس‌ها
  • ضدعفونی کردن روزانه و مکرر تجهیزات و سطوح نانوایی
 
 
 
منتشرشده در ویروس کرونا

نشریه ای که به حضور شما خوانندگان گرامی تقدیم می گردد، نخستین نشریه تخصصی بهداشت و سلامت در استان البرز می باشد . این نشریه به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی که برای خود در قبال آگاهی رسانی در حوزه سلامت به جامعه در نظر گرفته ایم

بیشترین نظرات