-->

شمارش را با انگشتان به کودکان بیاموزید.

شمارش را با انگشتان به کودکان بیاموزید.

محققان، با ردّ ذهنیتی که دانش­ آموزان را از به­ کارگیری انگشتان برای فراگیری ریاضیات منع می­ کند، تأکید کردند که استفاده از انگشتان به­ ویژه اگر با به­ کارگیری نمادهای عددی همراه باشد، بخش مهمی از فراگیری ریاضیات در کودکان است.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان دانشگاه شفیلد هالام و بریستول در این مطالعه متوجه بهبود مهارت­ های ریاضی در کودکانی شدند که شمارش اعداد را با استفاده از انگشتان دست خود و بازی­ های دارای نمادهای مختلف عددی انجام می­ دادند.

آن­ها در این مطالعه 137 کودک شش و هفت ساله را در پنج گروه جداگانه با پنج شرایط فراگیری متفاوت، بررسی کردند.

یک گروه از کودکان، شمارش اعداد را با استفاده از انگشتان دست و کمک آموزگار، گروه دوّم با کمک معلم از بازی ­های عددی مانند دومینو و مار و پلّه، گروه سوّم از ترکیب تمرین با انگشت و بازی عددی با کمک آموزگاران، گروه چهارم؛ هم از شمارش با انگشت و هم بازی عددی با کمک محققان و بالاخره گروه پنجم، به­ عنوان گروه کنترل، از قوانین کلاس­ های معمولی ریاضی با کمک معلم استفاده کردند.

به ­غیر از گروه کنترل، سایر گروه ­ها برای مدّت چهار هفته، دو بار در هفته و مجموعاً هشت جلسه 30 دقیقه ­ای را گذراندند.

نتیجه­ی بررسی ­ها نشان داد گروه ­هایی که تنها تمرین با انگشت دست و یا تمرین با بازی­ های عددی داشتند، در قیاس با گروه کنترل در آزمون­ های ریاضی بهتر عمل می­ کنند.

امّا گروه­ هایی که در بازی­ های عددی و انگشتی شرکت کرده بودند، در قیاس با گروه کنترل، در آزمون مهارت­ های ریاضی به اندازه­ ی قابل توجهی بهتر بودند.

براساس نتیجه­ گیری محققان، در آموزش ریاضی به کودکان، انگشتان در واقع به مثابه ­ی پلی میان نمادهای کلامی، نوشتاری و یا سمبلیک اعداد عمل می­ کند و درک بهتری از ارقام و اعداد به کودکان می­ دهد.

  • سال: 1397
  • فصل: بهار
  • شماره: 7
منتشرشده در سبک زندگی, نشریه 7

نشریه ای که به حضور شما خوانندگان گرامی تقدیم می گردد، نخستین نشریه تخصصی بهداشت و سلامت در استان البرز می باشد . این نشریه به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی که برای خود در قبال آگاهی رسانی در حوزه سلامت به جامعه در نظر گرفته ایم

بیشترین نظرات