ماموریت


بهبد اولین و تنها نشریه اختصاصی بهداشت و سلامت در استان البرز، با هدف ایجاد یک رسانه تخصصی در حوزه بهداشت و سلامت منتشر گردیده‌ است. این نشریه به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی که مدیران آن برای خود در قبال آگاهی‌رسانی در حوزه سلامت به جامعه در نظر گرفته‌اند، سرانجام در خبرنامه‌های داخلی مراکز درمانی متبلور گردید. استقبال کم‌نظیر مخاطبان و همچنین نبود یک رسانه تخصصی در حوزه بهداشت و سلامت، در استان البرز، ما را بر آن داشت که با اخذ مجوز نشریه و ارتقاء سطح کیفی و کمی مطالب، گستره بیشتری از شهروندان عزیزمان را مخاطب آن آموزه‌ها قرار دهیم.